Politika kvality

 

 

 

 

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Cestou k úspěchu je spokojený zákazník a čisté životní prostředí“  

 

Vznik společnosti KAREKA s.r.o. sahá až do roku 1996. Dnes jsme celoevropskou spediční společností a specializujeme se na velkoobjemové tzv. „Jumbo“ přepravy. Díky tomu, že naše partnerské společnosti v německé skupině Schwarz zastávají ty samé hodnoty, jsme schopni se při společné spolupráci účinněji přizpůsobit a reagovat na potřeby našich zákazníků.

Preferujeme individuální přístup k zákazníkům s velkým důrazem na úroveň komunikace, informovanost, kvalitu a spolehlivost. Prioritou je splnění požadavků zákazníka a kvalitně dodaná služba.  

Vždy dodržujeme platnou českou i mezinárodní legislativu a zaměřujeme se na hledání dalších inovačních postupů a cest, které vedou k efektivnějšímu dosahování stanovených cílů.

Naší strategickou vizí je budovat společnost, která je finančně stabilní, je schopná dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity v oblasti velkoobjemových přeprav. S touto vizí jsme vybudovali náš systém managementu kvality jako nástroj k dosažení strategických záměrů a cílů.

 

Ekonomika a ekologie

Nabízíme logistická řešení a investujeme jen do vozidel, která nezatěžují životní prostředí velkým množství emisí, a zároveň sledujeme emisní třídy vozidel našich smluvních dopravců. Většina našich vozidel disponuje výměnnými nástavbami.

Ekonomických výsledků nelze dosáhnout bez zvyšující se kvality poskytovaných služeb – proto se díky vysokým nárokům zákazníků neustále zlepšujeme.

 

Lidé a technologie

Zodpovědné jednání a osobní zodpovědnost jsou samozřejmostí pro všechny naše zaměstnance. Víme, že systém je efektivní pouze s kvalifikovanými pracovníky, moderním vozovým parkem a kvalitní informační technologií. Proto patří průběžné vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců, jejich aktivita, moderní vozový park, kvalitní a aktuální informace, mezi základní stavební kameny našeho systému managementu kvality.

 

Technika a bezpečnost

Kde je v sázce lidský život, nestrpíme žádné kompromisy. Proto velmi dbáme na kvalitu servisu našich vozidel. Vozový park rozšiřujeme pouze o nová moderní vozidla s nejvyšším možným technickým standardem.

 

Volumen

Naší specializací jsou přepravy velkoobjemového zboží.

Díky této specializaci patříme k TOP 10 velkoobjemových dopravců v České Republice.

 

V Ústí nad Labem dne 1.1.2016

 

                                                                                                                    David Kovářík

                                                                                                                jednatel společnosti